Απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά σε υπερευαίσθητη πολίτη.