Θαλής ο Μιλήσιος 624 π.Χ. – 546 π.Χ. προσωκρατικός φιλόσοφος.