Αίσωπος 620 π.Χ. – 564 π.Χ. αρχαίος έλληνας μυθοποιός.