Δημοσθένης 384 π.Χ. – 322 π.Χ. αθηναίος ρήτορας και πολιτικός.