Αποσυμπίεση παλιών αρχείων μετά από καθαρισμό δίσκου