Μετατρέψτε κάθε συμβατό υπολογιστή που διαθέτει Windows 7 ή Windows 2008 Server σε ένα ασύρματο hotspot με το Virtual Router.+

Μετατρέψτε κάθε συμβατό υπολογιστή που διαθέτει Windows 7 ή Windows 2008 Server σε ένα ασύρματο hotspot με το Virtual Router.