Συγκεντρωτικός οδηγος για προγραμματισμο των MSN σε τερματικα ISDN.

Συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς ενεργοποίησης γραμμών MSN ISDN κατευθείαν από το Net-Mode OTE.

Ανάλογα με τον τύπο του Net-Mode της ISDN OTE οι κωδικοί για τον
προγραμματισμο της Ab1 & Ab2 αναλογικών θυρών είναι οι παρακάτω:

————————————————————————————–

–> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε: **91*2310…..#   ad1

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab2 και πρηκτρολογούμε:**91*2310…..#   ad2

   

–> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε: **91*#


—————————————————————————————

–> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE (santis)

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:

**#73##111 2310……#

**#73##112 2310……#

   

–> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε:

**#73##111# ad1μόνο

**#73##112#

—————————————————————————————-

–> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b (Μέχρι 3 MSN)

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:

#97*01*2310……#

#97*02*2310……#

#97*03*2310……#

–> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:

*97*01*#

*97*02*#

*97*03*#

Αν θέλουμε βοήθεια καλούμε στο 8001126000 (Τεχνική υποστήριξη του ΟΤΕ για ΙSDN)

Πηγη : http://panasonic.1062028.n5.nabble.com/MSN-NET-MODE-ISDN-td5499294.html 

Αναλυτικοτεροι οδηγοι :

Προγραμματισμός MSN σε ISDN με τερματικό netMod Intracom

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?