Αφαιρεση ερωτηματικου απο το SyntaxHighlighter.+

Αφαιρεση ερωτηματικου απο το SyntaxHighlighter.