Μούδιασμα ή πόνος στον αγκώνα, το χέρι ή τον καρπό:Ωλένια νευρίτιδα αγκώνα+

Μούδιασμα ή πόνος στον αγκώνα, το χέρι ή τον καρπό:Ωλένια νευρίτιδα αγκώνα