Εγκατάσταση SMTP Server Exim4 στο Debian

Θελω να κανω ενα debian να με στελνει κατι log στο email μου.

sudo apt-get install exim4

Μετα δινω

sudo dpkg-reconfigure exim4-config

Διαλεγω mail sent by smarthost : received via SMTP or fetchmail

/etc/exim4/update-exim4.conf.conf

Tωρα μετα απο τον παραπανω wizard ολο το configuration ειναι στο αρχειο /etc/exim4/update-exim4.conf.conf 
Δηλαδη αν δωσω  
sudo nano /etc/exim4/update-exim4.conf.conf 
Εχω το παρακατω (φαίνεται που εχω πατησει , τι)
# /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
#
# Edit this file and /etc/mailname by hand and execute update-exim4.conf
# yourself or use ‘dpkg-reconfigure exim4-config’
#
# Please note that this is _not_ a dpkg-conffile and that automatic changes
# to this file might happen. The code handling this will honor your local
# changes, so this is usually fine, but will break local schemes that mess
# around with multiple versions of the file.
#
# update-exim4.conf uses this file to determine variable values to generate
# exim configuration macros for the configuration file.
#
# Most settings found in here do have corresponding questions in the
# Debconf configuration, but not all of them.
#
# This is a Debian specific file

dc_eximconfig_configtype=’smarthost’
dc_other_hostnames=”
dc_local_interfaces=’127.0.0.1′
dc_readhost=”
dc_relay_domains=”
dc_minimaldns=’false’
dc_relay_nets=”
dc_smarthost=’smtp.gmail.com:587′
CFILEMODE=’644′
dc_use_split_config=’false’
dc_hide_mailname=’false’
dc_mailname_in_oh=’true’
dc_localdelivery=’maildir_home’

/etc/exim4/passwd.client 

Παω τωρα να ρυθμισω και το αρχειο /etc/exim4/passwd.client που περιεχει τον λογαριασμο απο τον οποιο θα αποστέλλετε.

sudo nano /etc/exim4/passwd.client

Μεσα προσθετω την τελευταία γραμμη με τα στοιχεια μου.

# password file used when the local exim is authenticating to a remote
# host as a client.
#
# see exim4_passwd_client(5) for more documentation
#
# Example:
### target.mail.server.example:login:password
*:myemail@gmail.com:mypassword

Κανω ενα restart το service
sudo /etc/init.d/exim4 restart
Και κανω δοκιμη

echo “This is a test.” | mail -s Testing koukos@gmail.com

Αν παρω error μήνυμα στην εκκίνηση,ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system possibly broken

[ ok ] Starting MTA: exim4.
ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system possibly broken

Τοτε δινω

sudo rm /var/log/exim4/paniclog

μετα

sudo /etc/init.d/exim4 start

Και ξανακανω δοκιμη

echo “This is a test.” | mail -s Testing koukos@gmail.com

Για πλήρη επανεγκατάσταση

sudo su
apt-get remove –purge exim4
rm -Rf /etc/exim4/
apt-get install exim4
apt-get -o DPkg::Options::=”–force-confmiss” –reinstall install exim4-config

nano /etc/exim4/passwd.client

*.google.com:karanik.smtp@gmail.com:password

Ξαναδίνω στη κονσόλα

echo ‘karanik: karanik.smtp@gmail.com’ >> /etc/email-addresses
echo ‘karanik@localhost: karanik.smtp@gmail.com’ >> /etc/email-addresses
echo ‘karanik@E6430: karanik.smtp@gmail.com’ >> /etc/email-addresses

update-exim4.conf
invoke-rc.d exim4 restart
exim4 -qff

Monitoring logs

sudo tail /var/log/exim4/mainlog -f

Καθάρισμα ουράς

sudo su
exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | bash

Για να δω τί υπάρχει στην ουρά

mailq

ή

exim -bp

Για να δω τι κάνει αυτή τι στιγμή ο exim

exiwhat

Για να δω όλες τις ρυθμίσεις του exim

exim -bP

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?