Συντομεύσεις για τον nano text editor

nano /path/to/filename

Ctrl+X
Κλείσιμο
του αρχείου
Ctrl+R
Διάβασμα αρχείου (στο συγκεκριμένο    buffer)
Ctrl+O
Αποθήκευση
αρχείου
ALT+A
Έναρξη
μαρκαρίσματος κείμενου
CTRL+K
Αποκοπή
μαρκαρισμένου κείμενου
CTRL+U
Επικόλληση
κειμένου
CTRL+A
Αρχή
γραμμής
CTRL+E
Τέλος
γραμμής
CTRL+C
Πληροφορίες
γραμμής
CTRL+C
Επίσης
ακυρώνει μια εντολή δηλαδή να έχω πατήσει Ctrl+O και να θέλω να ακυρώσω την
αποθήκευση
CTRL+Space
Μετακίνηση
στην επόμενη λέξη
CTRL+_
Μετακίνηση
σε γραμμή με βάση τον αριθμό της
CTRL+W
Εύρεση
ALT+W
Εύρεση
επόμενου
CTRL+
Αναζήτηση
και αντικατάσταση
ALT+/
Τέλος του
αρχείου
CTRL+Y
Μετακίνηση
μια σελίδα πάνω
CTRL+V
Μετακίνηση
μια σελίδα κάτω
CTRL+F 
Μετακίνηση δεξιά
CTRL+B
Μετακίνηση
αριστερά
ALT+L
Wrapping
Enable
CTRL+G
Εμφανίζει την
βοήθεια και όλες τις συντομεύσεις.
^
Χαρακτήρας
CTRL
Μeta
Χαρακτήρας
ALT
Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?