Αρχεία και φάκελοι σε δενδροειδή μορφή [debian]

tree

Για να δούμε από κονσόλα τα αρχεία και τους φακέλους σε δενδροειδή μορφή σε linux θα χρειαστούμε ένα πρόγραμμα όπως το tree

Για την εγκατάσταση σε Debian, Mint , Ubuntu

sudo apt-get install tree -y

RHEL/CentOS , Fedora  

yum install tree -y


Και για να δώ σε δενδροειδή μορφή

tree

Για τη εμφάνιση μόνο των φακέλων

tree -d

Για την εμφάνιση και των κρυφών αρχείων

tree -a

Για να ορίσουμε το βάθος δίνω την παράμετρο L με ένα αριθμό που το ορίζει

tree -L 1

Πηγή : http://lintut.com

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?