Εξαγωγή σε λίστα όλων των εγκατεστημένων προγραμμάτων σε Windows

Για να εξάγω σε ένα αρχείο txt όλα τα προγράμματα που έχω εγκατεστημένα στα Windows 7 ανοίγω command line και δίνω

wmic

έπειτα

/output:c:ProgramList.txt product get name

αν ήθελα και τις εκδόσεις τους

/output:c:ProgramList.txt product get name,version  

Η λίστα βρίσκεται στο c:ProgramList.txt όπως το δήλωσα.

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?