Χρωμάτισε τα log files με το ccze [Debian]

Το ccze είναι ένα ωραίο εργαλείο το οποίο θα μας κάνει τα log ευανάγνωστα και θα μας γλυτώσει από κόπο και χρόνο. Μπορεί να απεικονίσει log από πολλές γνωστές εφαρμογές όπως squid, php, apache, exim και άλλες


Για την εγκατάσταση θα δώσω

sudo apt-get install ccze

Παράδειγμα χρήσης σε τερματικό

tail /var/log/syslog | ccze -A

install ccze

Παράδειγμα χρήσης σε τερματικό και εξαγωγή σε html

cat /var/log/syslog | ccze -h > ~/Desktop/syslog.html

ccze html

Για να δούμε όλα τα διαθέσιμα plugin του ccze

ccze -l

ccze

Name | Type | Description
————————————————————
apm | Partial | Coloriser for APM sub-logs.
distcc | Full | Coloriser for distcc(1) logs.
dpkg | Full | Coloriser for dpkg logs.
exim | Full | Coloriser for exim logs.
fetchmail | Partial | Coloriser for fetchmail(1) sub-logs.
ftpstats | Full | Coloriser for ftpstats (pure-ftpd) logs.
httpd | Full | Coloriser for generic HTTPD access and error logs.
icecast | Full | Coloriser for Icecast(8) logs.
oops | Full | Coloriser for oops proxy logs.
php | Full | Coloriser for PHP logs.
postfix | Partial | Coloriser for postfix(1) sub-logs.
procmail | Full | Coloriser for procmail(1) logs.
proftpd | Full | Coloriser for proftpd access and auth logs.
squid | Full | Coloriser for squid access, store and cache logs.
sulog | Full | Coloriser for su(1) logs.
super | Full | Coloriser for super(1) logs.
syslog | Full | Generic syslog(8) log coloriser.
ulogd | Partial | Coloriser for ulogd sub-logs.
vsftpd | Full | Coloriser for vsftpd(8) logs.
xferlog | Full | Generic xferlog coloriser.

Πηγή : http://lintut.com

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?