Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ping response [on/off ICMP] σε Windows 7+

pingable or not

Για λόγους ασφάλειας η Microsoft από τα  Windows 7 και μετά έχει από default κλειστό το ICMP στο
firewall για να μπλοκάρει τα ping

Για να το ανοίξω και να είναι pingable το pc πάω από command line σαν adminitrator και τρέχω

netsh advfirewall firewall set rule name=”File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In)” new enable=yes

Αν θέλω να το κλείσω πάλι τρέχω

netsh advfirewall firewall set rule name=”File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In)” new enable=no

enable disable icmp

Απο GUI πάω
Start –> Run –> wf.msc
ή Windows + R –> wf.msc
ή Start –> γράφω Firewall –> διαλέγωWindows Firewall with Advanced Security
ή Start –> Control Panel –> System and Security –> Windows Firewall –> Advanced Settings
ή Start –> Control Panel –> Windows Firewall –> Advanced Settings

και κλείνω τα 2 File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-IN)

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?