Προγραμματισμένες εργασίες μόνο από command line. Batch file run on a day of week