Ο συνιδρυτής του WhatsApp δωρίζει ένα εκατομμύριο δολλάρια στο FreeBSD Foundation+

Ο συνιδρυτής του WhatsApp δωρίζει ένα εκατομμύριο δολλάρια στο FreeBSD Foundation