Κυκλοφορία της έκδοσης GNOME 3.16 [Video]+

Κυκλοφορία της έκδοσης GNOME 3.16 [Video]