WAMP : Fix 403 forbidden error

WAMP : Fix 403 forbidden error

Για να διορθώσω το σφάλμα  403 forbidden στο WAMP πάω στο httpd.conf (C:wampbinapacheapache2.4.9conf)  και προσθέτω στο τέλος του αρχείου ένα απο τα παρακάτω ανάλογα

Για είναι προσβάσιμο μόνο τοπικά 

Alias /dropbox “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”
<Directory “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Require local
</Directory>

Για είναι προσβάσιμο από όλους στο δίκτυο 192.168.1.0/24

Alias /dropbox “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”
<Directory “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
   Allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

Για είναι προσβάσιμο από όλους στο δίκτυο 192.168.1.x

Alias /dropbox “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”
<Directory “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Require ip 192.168.1
</Directory>

Για είναι προσβάσιμο μόνο από την IP 192.168.1.50

Alias /dropbox “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”
<Directory “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Require ip 192.168.1.50
</Directory>

Για είναι προσβάσιμο από όλους 

Alias /dropbox “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”
<Directory “c:/Users/karanik/Dropbox/WEB/sites/”>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Require all granted
</Directory>

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?