Τέλος για τον bookmark manager του Chrome+

Τέλος για τον bookmark manager του Chrome