Πόσες φωτογραφίες χωράει μια memory card?+

Πόσες φωτογραφίες χωράει μια memory card?