Πως διακρίνουμε το νοθευμένο μέλι και πώς ξεχωρίζουμε το αγνό.+

Πως διακρίνουμε το νοθευμένο μέλι και πώς ξεχωρίζουμε το αγνό.