Ποια είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα;+

Ποια είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα;