Εγκατάσταση του Calibre σε Debian based. Error : ImportError:No module named+

Εγκατάσταση του Calibre σε Debian based. Error : ImportError:No module named