Πως βρισκουμε ποιες σελιδες ειναι στον ιδιο server. (Shared Hosting)+

Πως βρισκουμε ποιες σελιδες ειναι στον ιδιο server. (Shared Hosting)