Zsh και Oh My Zsh σε Windows 10 με το Hyper.+

Zsh και Oh My Zsh σε Windows 10 με το Hyper.