Εγκατάσταση MATE σε Debian+

Εγκατάσταση MATE σε Debian