Μπορεί να συνδεθεί το andorid σου με την TV ?+

Μπορεί να συνδεθεί το andorid σου με την TV ?