Συντομεύσεις για τον nano text editor+

Συντομεύσεις για τον nano text editor