Μετατροπή πιστοποιητικού crt , key σε p12 και pem+

Μετατροπή πιστοποιητικού crt , key σε p12 και pem