Η υπηρεσία Kernel LivePatch της Canonical, δωρεάν στην κοινότητα του Ubuntu+

Η υπηρεσία Kernel LivePatch της Canonical, δωρεάν στην κοινότητα του Ubuntu