Εγκατάσταση Server 2008 σε VHD αρχειο.+

Εγκατάσταση Server 2008 σε VHD αρχειο.