Προεκλογικό σπότ ΠΑΣΟΚ – ΦΠΑ+

Προεκλογικό σπότ ΠΑΣΟΚ – ΦΠΑ