Άνοιξε τον υπολογιστή σου απομακρυσμένα, όλα για το Wake on LAN (WOL)+

Άνοιξε τον υπολογιστή σου απομακρυσμένα, όλα για το Wake on LAN (WOL)